//script in header

Gıdalarda Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı


Sülfit indirgeyen anaeroblar, yeraltı suyu ve içme suyu kirliliğinin bir göstergesidir. Gelişmiş laboratuvarlar, sülfit azaltıcı anaerobik bakterilerin (clostridia) zenginleştirilmesi, izolasyonu ve sayımı için, gıda sektöründe işletmelerin mikrobiyolojik test ihtiyaçlarını karşılayan susuz kültür ortamı sağlamaktadır.

Clostridia, anaerobik patojenlerdendir ve oksijen onlar için toksik olduğu için zorunlu anaeroblar arasındadır ve türlerinin çoğu gram pozitiftir. Çürüyen bitki örtüsünde, deniz tortusunda, toprakta ve insanların ve diğer omurgalıların bağırsak kanallarında bulunmaktadır. Clostridia türlerinin çoğu patojenik değildir, ancak bazıları çok güçlü biyolojik toksinler üretmektedir. Clostridia perfingens gıda zehirlenmesine, clostridia tetani tetanoz enfeksiyonlarına ve clostridia botulinum botulizme neden olmaktadır.

Sülfit indirgeyen anaerobların (clostridia) sporları çevrede oldukça yaygındır. İnsan ve hayvan dışkılarında, atık suda ve toprakta bulunmaktadır. Sporlar, kimyasal ve fiziksel faktörlerin etkisine, bitkisel formlardan daha dirençlidir ve suda uzun süre hayatta kalmaktadır. Bu nedenle yeraltı suyu ve içme suyu kirliliğinin önemli bir göstergesidir. Sülfit azaltıcı clostridia, sülfiti 24 saat içinde 37 derecede indirgemektedir. Clostridium perfringens, bu türün en önemli organizmasıdır ve genel olarak dışkı kontaminasyonu ile ilişkilidir.

Sülfit azaltıcı mikroorganizmalar, organik materyallerin bozunmasına yardımcı oldukları anaerobik ortamlarda yaygın bulunmaktadır. Toksik hidrojen sülfür, sülfit azaltıcı mikroorganizmaların atık bir ürünüdür ve çürük yumurta kokusu, doğada sülfit azaltıcı mikroorganizmaların varlığını göstermektedir. Sülfit azaltıcı mikroorganizmalar, tuzlu bataklıkların ve çamur düzlüklerinin kükürtlü kokularından sorumludur.

Laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı" gerçekleştirilmektedir.

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Teklif Al